KÄYTTÖEHDOT, TIETOSUOJA JA MARKKINOINTILUPA

KÄYTTÖEHDOT

YLEISTÄ

Verkkokurssikone (palvelu) on palveluna toimitettava ohjelmisto (SaaS). Tämä käyttöehtosopimus on voimassa Verkkokurssitehdas Oy:n (palveluntarjoaja) ja palvelun käyttäjän (käyttäjä) välillä.

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei noudata käyttöehtoja, palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjä palvelusta korvaamatta jo maksettua tilausta.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Palveluun rekisteröityminen on ilmaista, eikä rekisteröityminen velvoita käyttäjää tekemään maksullisia tilauksia palveluun.

Käyttäjän palveluun antamien tunnistetietojen tulee olla ajan tasalla ja totuudenmukaisia.

Käyttäjän tulee noudattaa palvelussa hyviä tapoja, Suomen lakia ja muita voimassa olevia säännöksiä.

Alaikäisellä käyttäjällä tulee olla huoltajansa lupa palvelun maksamiseen ja käyttöön.

Maksaessaan palvelusta tekstiviestillä, tulee käyttäjällä olla siihen lupa puhelinliittymän omistajalta.

Käyttäjänimi ja salasana ovat henkilökohtaisia, ja niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

OIKEUDET AINEISTOIHIN

Asiakkaalla on kaikki tekijänoikeudet tekemiinsä materiaaleihin.

JATKUVA TILAUS

Jatkuva tilaus on Verkkokurssikoneen ja käyttäjän välinen sopimus. Sopimus on voimassa toistaiseksi ilman erillistä uusintatilausta, kunnes käyttäjä peruu sen, tai muuttaa sen määräaikaiseksi.

Tilausjakson pituus on 1kuukausi.

Jatkuvan tilauksen ensimmäinen erä laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaan kokonaisina kuukausina pl ensimmäinen tilauskuukausi, joka laskutetaan toteutuneen mukaan.

Käyttäjä voi lopettaa lopettaa tilauksensa ilmoittamalla siitä Verkkokurssikoneen laskutuksen sähköpostiosoitteeseen tuki@digimyynti.fi. Muutos astuu voimaan ilmoitushetkellä meneillään olevan laskutusjakson lopussa. Jos ilmoitus tehdään laskutusjakson jo vaihduttua on Verkkokurssikoneella oikeus laskuttaa jo alkanut laskutusjakso ja päättää tilaus tai muuttaa tilausta vasta kyseisen laskutusjakson loppuessa.

Verkkokurssikoneella on oikeus muuttaa myynnissä olevien tuotteiden valikoimaa ja hintoja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat on eritelty Verkkokurssikoneen Internet-sivuilla. Hinnoittelun muuttuessa koskee uusi hinta jatkuvia tilaajia aikaisintaan seuraavan laskutuskauden alusta.

Hinnastossa esitettyihin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Arvonlisäveron muutokset tai muut lakien, asetusten tai viranomaisten toimenpiteiden vaikutukset tuotteiden hintoihin on verkkokurssikoneella oikeus ottaa huomioon välittömästi niiden voimaantulohetkestä alkaen, jolloin ne voidaan lisätä automaattisesti hintoihin.

PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelu tai irtisanoa tämä sopimus ilman etukäteisvaroitusta. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja voi poistaa käyttäjän kaikki tiedot ilman erillistä ilmoitusta. Tilaajalla on mahdollisuus siirtää kaikki omat järjestelmätiedot (materiaalit, asiakastiedot jne.) irtisanomiskuukauden jälkeisen kuukauden viimeiseen päivään asti.

Mikäli palvelussa esiintyy käyttökatkoja, tai palvelu lopetetaan osittain, tai kokonaan, ei menetettyä aikaa korvata käyttäjälle.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä käyttöehtosopimus kolmannelle osapuolelle ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta.

LASKUTUS, VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKULUT

Lasku lähetetään käyttäjän ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen kyseessäolevan tilausjakson alettua. Paperisesta laskusta peritään 5 euron laskutuslisä.

Mikäli lähetettyä laskua ei makseta eräpäivään mennessä, on Verkkokurssikoneella oikeus maksumuistutuksessa laskuttaa lisäksi eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa ja perimiskulut. Viivästyskorko on korkeintaan korkolain mukainen Suomen Pankin vahvistama korko. Perimiskulujen suuruus on 5 euroa/huomautuslasku.

Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, on Verkkokurssikoneella oikeus siirtää lasku perintätoimistolle perintälain mukaisia jatkotoimia varten.

TIETOSUOJA

Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä.

Rekisteröidyt käyttäjät voivat muokata omia tietojaan ja poistaa käyttäjänimensä halutessaan kokonaan. Käyttäjänimen ja -tilin poisto suoritetaan pyytämällä sitä sähköpostitse tuki@digimyynti.fi -osoitteesta.

ERIMIELISYYDET

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

TIETOSUOJA

TIETOSUOJASELOSTE

Verkkokurssitehdas Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Verkkokurssitehdas Oy
Y-tunnus 2798139-8
Länsikatu 15
80100 Joensuu

2 YHTEYSHENKILÖ

Ilpo Tuononen
ilpo.tuononen@verkkokurssikone.fi
p. 050 322 9339

3 REKISTERIN NIMI

Verkkokurssitehdas Oy:n asiakasrekisteri

4 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietolain 19§ mukainen asiakasrekisteri

5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Verkkokurssitehdas Oy:n suoramainontaan ja suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, henkilön työtehtäviin liittyvän informaation lähettämiseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

6 REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää tiedot nimestä, arvosta tai ammatista, tehtävästä ja asemasta elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä, yhteystiedot yhteydenottoa varten sekä suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Intellian kohderyhmätyökalulla ja erilaisilla markkinointitoimenpiteillä, kuten puhelinmyynnillä, markkinointikilpailuilla, mielipide- tai markkinatutkimuksilla, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä, Verkkokurssikoneen verkkosivujen kautta sekä muista vastaavista rekistereistä.

8 TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

10 REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät myynnin yhteistyökumppanit.

11 TARKASTUSOIKEUS

Suoramarkkinointirekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Verkkokurssitehdas Oy, Länsikatu 15, 80100 Joensuu.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Verkkokurssitehdas Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja.

MARKKINOINTILUPA

Tilaamalla verkkokurssin tai hankkimalla kaupastamme palveluita annat meille luvan lähettää sinulle sähköisiä viestejä. Viesteissä on olennaista tietoa Verkkokurssikoneen käytöstä joten suosittelemme että pysyt markkinointilistallamme. Lähetämme asiakkaillemme sähköpostilla tietoa alaa koskevista asioista sekä satunnaisesti markkinoimme palveluita.

Otamme vakavasti tietosuoja-asiat ja olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 GDPR:ää. Voit poistua markkinointilistaltamme milloin vain helposti. Meiltä tulleen sähköpostiviestin alareunasta löydät toiminnon josta saat poistettua osoitteesi markkinointilistaltamme.