NÄIN RAKENNAT MENESTYVÄN VERKKOKOULUTUSBISNEKSEN - VERKKOKURSSI

VIDEO 2/3 - RESURSSIT, RAHOITUS JA TUOTANNOT

NÄIN RAKENNAT MENESTYVÄN VERKKOKOULUTUSBISNEKSEN - VERKKOKURSSI

VIDEO 2/3 - RESURSSIT, RAHOITUS JA TUOTANNOT


Soundcloudista upotettuna

Suoraan mediakirjastosta lisättynä


21 OHJETTA - NÄIN RAKENNAT MENESTYVÄN VERKKOKOULUTUSBISNEKSEN - LATAA OPAS TÄSTÄ

Verkkokurssisivuston rakentaminen on yleensä iso urakka. Verkkokurssien ja esimerkiksi videoiden tekemisen kannattaa varsinkin ensimmäisellä kerralla suhtautua avoimin mielin ja oppimisprosessina. Yleensä kukaan ei onnistu ensimmäisellä kerralla niin hyvin kuin ehkä oli toivonut, mutta hyvä suunnitelma ja avoin mieli auttavat usein myös tässä. 

5. VARMISTA RIITTÄVÄT RESURSSIT
Verkkokoulutusprojektin toteuttaminen vaatii resursseja. Ennen aloitusta onkin hyvä pohtia erikseen jokaista alla olevaa kysymystä: 

 • Mitä osaamista projektin toteuttaminen vaatii? 
 • Mitä pystyn toteuttamaan itse, mitä hankin ulkopuolisena 
  palveluna? 
 • Minkä verran projektin toteuttaminen vaatii rahaa? 
 • Milloin projektin on oltava valmis?
  => Lyö lukkoon tarkka deadline sekä koko projektille että mahdollisille osaprojekteille. 

6. HYÖDYNNÄ JULKISRAHOITUS
Sekä liiketoiminnan digitalisointiin, koulutusjärjestelmien rakentamiseen että markkinointiin ja asiakashankintaan on tarjolla useita erilaisia julkisia rahoitusinstrumentteja. Rahoituksen määrät vaihtelevat, mutta parhaimmillaan uusien toimintamallien kehittämiseen on mahdollista saada jopa 100-prosenttinen ulkopuolinen rahoitus. Tunnetuimpia kotimaisia julkisia rahoittajia ovat maakuntien ELY-keskukset sekä Business Finland. Ennen projektin aloittamista onkin hyvä selvittää, mitä erilaisia vaihtoehtoja rahoittamiseen on ja mikä niistä mahdollisesti voisi soveltua myös sinun kehittämishankkeellesi. Rahoittajat kertovat eri vaihto- ehdoista muun muassa verkkosivustoillaan sekä ohjeistavat tarvittaessa mielellään myös rahoitushakemusten laadin- nassa. 

7. TEE HYVÄ SISÄLTÖSUUNNITELMA
Verkkokurssisivusto on tavalla tai toisella aina myös verkkosivusto. Sivustoa ylläpidetään julkaisujärjestelmän (CMS) avulla. Seuraavia asioita on hyvä pohtia ennakkoon varsinkin silloin, jos päätyy rakentamaan ja julkaisemaan oppimisympäristön erikseen määritellyssä verkko-osoit- teessa: 

 • Miten toteutat visuaalisen ilmeen: suunnitteletko itse, ostatko suunnittelun ulkopuolelta vai käytätkö valmiita teemoja? 
 • Pystytätkö sivuston itse vai ostatko pystytyksen ulkopuoli- selta palveluntuottajalta? 
 • Sisällön suunnittelu: 
  • Millainen sivu- ja valikkorakenne oppimisympäristöön 
   laaditaan? 
  • Miten palautteenanto / yhteydenpito sinun ja asiakkaasi 
   välillä hoidetaan (palautelomake, yhteydenottopyyntö, 
   yhteystietojen ilmoittaminen jne.) 
  • Millaisia tekstisisältöjä oppimisympäristöön tulee? Jul- 
   kaistaanko oppimisympäristössä esimerkiksi blogi- 
   kirjoituksia? 
  • Millaisia kuvia ja/tai videoita oppimisympäristössä 
   julkaistaan? 
  • Kuinka ympäristö pidetään ajan tasalla? Kuka vastaa 
   säännöllisestä sisällöntuotannosta esimerkiksi blogi- 
   kirjoitusten ja uutisten osalta? 
 • Miten oppimisympäristö yhdistetään organisaatiosi verkko- 
  sivustolle, mikäli ne sijaitsevat eri osoitteissa? 
 • Miten oppimisympäristö yhdistetään muihin mahdollisiin 
  järjestelmiin (sähköinen markkinointi, toiminnanohjaus, 
  asiakkuudenhallinta, webinaarit jne.) 
 • Miten helppokäyttöinen sisältöeditori/ylläpitojärjestelmä 
  on? 
 • Millaisia lisätoimintoja tai lisäosia julkaisujärjestelmään on saatavilla ja minkä verran niiden asentaminen rakenta- minen/käyttöönotto maksaa? 
 • Millaisia lisätoimintoja oppimisympäristöön ylipäätään tarvitset (chat, datan seuranta- ja analysointityökalut jne.)? 
  8. SUUNNITTELE KOULUTUSTEN TUOTANTO HUOLELLISESTI
  Verkkokoulutusten tuottaminen voi osoittautua mahdotto- maksi urakaksi, mikäli sitä ei suunnittele kunnolla. Varmistat- han siis, että olet huomioinut suunnittelussasi ainakin seuraavat seikat: 
  • Tuotanto
  • Työkirjat / oppaat
  • Videot ja äänitteet
  • Tehtävät
  • Käsikirjoittaminen
  • Kurssin nimi ja kohderyhmä
  • Kurssin rakenne (moduulit ja oppitunnit)
  • Tehtävätyyppien valinta ja tehtävien rakentaminen • Kurssin esittely-/myyntisivu
  • Kurssin rakentaminen alustalle
  • Kurssin julkaisu ja myynti 

9. TUOTA OPPIMISYMPÄRISTÖÖN VIDEOTA JA/TAI ÄÄNITTEITÄ
Videoita ja äänitteitä kulutetaan tänä päivänä paljon. Näin ollen myös verkossa opiskelevat osaavat vaatia niitä muun opetuksen tueksi. Suunnittele siis huolellisesti oppimis- ympäristöösi sisällytettävät äänitteet sekä markkinointi- ja opetusvideot. Äänitteet ja videot voi joko tuottaa itse tai ostaa tuotannon ulkopuoliselta ammattilaiselta. Videoiden ja äänitteiden tuottamisessa tulee varmistaa, että on huomi- oinut seuraavat osa-alueet: 

• Tuotantosuunnitelma • Kalusto
• Äänittäminen
• Valaistus 

• Kuvauspaikka/-paikat
• Esiintyminen videolla
• Videoiden jälkikäsittely (editointi)
• Jakelu, domainrajaus ja maksumuuri 

10. HUOMIOI LAINSÄÄDÄNTÖ
Tiukentuneet tietosuojaehdot (mm. Euroopan Unionin GDPR- asetus) sekä muu vallitseva säädösperusta on huomioitava aina myös verkkokoulutusten tuotannossa, aina asiakastiedon hallinnasta verkkokaupankäyntiin. Lisäksi kansainvälisillä markkinoilla toimittaessa on toisinaan 

otettava huomioon myös sellaisia seikkoja, jotka eivät välttämättä vaikuta toimintaan kotimaassa.
Lakien, asetusten ja muiden toimintaa sääntelevien ehtojen näkökulmasta verkkokoulutuksen tuottajan tulee huomioida ainakin seuraavat osa-alueet: 

 • Käyttö- ja sopimusehdot 
 • Rekisteriseloste 
 • Tietosuojaseloste ja GDPR 
 • Mahdolliset eri maantieteellisten alueiden erityispiirteet
 • EU:n arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä (koskee 
  digitaalisia tuotteita) 

VIDEO 1/3 - ALUSTAN VALINTA JA TEKNOLOGIA

VIDEO 3/3 - MYYNTI JA MARKKINOINTI

KOULUTUSBISNEKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ
ALK. 220€ / PÄIVÄ

KOULUTUSBISNEKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

Koulutusbisneksen kehittämispäivä on syntynyt yhdessä asiakkaidemme kanssa. Se on syntynyt kouluttajien ja asiantuntijoiden tarpeesta rakentaa koulutusbisnes verkkoon. Se on syntynyt kymmenistä kysymyksistä, joihin täytyy osata vastata rakentaakseen menestyvän verkkokoulutusbisneksen.


PYYDÄ ESITTELY TAI TARJOUS!